Det handler om mere turist-samarbejde – ikke om flere turist-bureauer!
Bestyrelsen, den 13. juli 2015

Når vi hører om turister i Sønderborg, der oplever at mangle information om områdets tilbud, så har vi ikke løst vores opgave godt nok i Sønderborg!

Vi mener dog, at debatten for hurtigt når frem til den konklusion, at den bedste løsning er flere turistbureauer.  Det er ærgerligt, at vi derved ikke får drøftet problemets reelle kerne – nemlig, at turisterne ikke er blevet serviceret godt nok ved deres første møde med turisterhvervet i Sønderborg.

Turisterhvervets turistaktører er kendetegnet derved, at det personlige møde med vores turister indgår direkte som et led i driften af vores virksomhed.  Og netop dette personlige møde mellem den forventningsfulde turist og den professionelle turistaktør kan, med den rette langsigtede udviklingsindsats og tilpas høje ambitioner, blive et af Sønderborgs allerstørste aktiver i kampen om at levere en uovertruffen gæsteservice og effektivt sætte Sønderborg på landkortet som en af Danmarks stærkeste turist-kommuner udenfor København. 

Vi drømmer om, at hver eneste turistaktør i Sønderborg i fremtiden kan blive et “fuldgyldigt turistbureau”, der er i stand til at servicere alle aspekter af vore gæsters informationsbehov om aktiviteter og muligheder i Sønderborgområdet.  

Det første skridt i retning af en sådan langsigtet vision er en styrket koordinering af samarbejdet imellem Sønderborg Kommune, Destination Sønderjylland og turistforeningen i Sønderborg.  Dette samarbejde bør, efter vores opfattelse prioriteres og tilføres yderligere ressourcer.

Vi har som turisterhverv et stort ønske om at blive inviteret til og formelt inddraget i udviklingen af et konkret samarbejde om styrkelsen af den lokale turist-information i Sønderborg.  En langsigtet samarbejdsmodel med en vision om, at hver eneste professionelle turistaktør i Sønderborg bliver et “fuldgyldigt turistbureau”, der er i stand til at overgå gæsternes forventninger til turist-information i Sønderborg, er vores forslag.

Bestyrelsen i TAKS